EU afstemning d. 3 dec. 2015

EU afstemning d. 3. december 2015

Danmark skal den 3. dec. stemme om tilslutning til 22 uoverskuelige sagsakter, der for altid fjerner vores egen muligheder for at bestemme over vores egen retssikkerhed. Visions-Partiet anbefaler at stemme NEJ.

Læs mere...

Flygtninge i Europa skaber tanke-vakuum

Flygtninge i Europa har pludselig skabt et vakuum med fravær af sund fornuft. De regler og den praksis man har fulgt de sidste 20 år synes pludselig at være forsvundet. Det bringer en vis sandhed frem i udtrykket "Humanisme fungerer bedst i lille skala". VP mener Danmark skal være en del af løsningen, ikke en del af problemet.

Læs mere...

Mere demokrati med underskrifter

VP vil give borgerne mulighed for at fremsætte et forslag og pålægge folketinget at stemme om forslaget, hvis 50.000 stemmeberettigede støtter forslaget. Hvis folketinget ikke vedtager forslaget, skal det sendes til folkeafstemning. I Schweiz har man netop med underskrifts-indsamling fremtvunget folkeafstemning om Ubetinget Basis Indkomst.

Læs mere...

Gode penge

Er det ikke sådan at penge bliver trykt i nationalbanken, så de svarer til værdierne i samfundet. Og på den måde holder vi inflationen nede og pengene cirkulerer mellem borgerne, så de kan gøre nytte i handel og produktion?

Læs mere...

Hvilket mål?

Målet for menneskesamfund og individer er at udvikle sig. En bevægelse fra lavere sansemotiveret kærlighed til udvikling af højere former for kærlighed. Politiken skal give de muligheder for udviklingen af menneskers potentiale.

Læs mere...

Modstand mod handelsaftale USA-EU

Du kan nå at protestere, med et enkelt klik, da afstemning i Parlamentet er udsat ved sidste afstemning d. 10. juni.

Læs mere...

Penge, deres brug og misbrug

Visions-Partiet mener:


At den internationale monsterkapitals bestyrere er fuldstændig ligeglade med, hvad virkning deres
dispositioner har på mennesker, så længe de stadig kan flytte kapitalen til nye omgivelser, der giver
mere profit.

  • Derfor skal alle kortsigtede kapitalbevægelser (spekulationsbevægelser) underkastes en skat (Tobin-skat).
  • Derfor bør gold ophobning af penge i almindelighed undgås, opsparing skal altid ledsages af et fremtidigt konkret formål.

At penge ikke har nogen værdi i sig selv. De repræsenterer tillid til at kunne få varer eller tjenesteydelser i fremtiden.

  • Derfor kan penge ikke handles, men de kan bruges, udlånes og opspares og gives væk.
  • Derfor kan man ikke få renter ved indlån, og udlånsrenter vil alene blive bestemt af bankens driftsudgifter, dens vurdering af lånets risiko og opbygning af bankens reserver.
  • Skat er en ordning, som svarer til, at en samfundsborger giver en gave til samfundet, som så giver gaven igen i form af ydelser eller penge.
  • Derfor skal penge givet som gaver til 'nonprofit' foretagender ikke alene være skattefrie, men kunne fratrækkes skyldig skat.

I denne baggrundsartikel fortæller vi om grundene til at Visions-Partiet mener således.

Læs mere...

Vagter beskytter jobcentre

Mange kommuner har i den seneste tid ansat flere vagter til at beskytte sine ansatte mod de medborgere, som har behov for at søge hjælp hos det offentlige. Det er noget af et paradoks, at der skal være muskelstærke vagter til at beskytte de mennesker, som har til opgave at hjælpe mennesker i problemer, mod netop de medborgere, de har til opgave at hjælpe.

Læs mere...

Øjebliksbillede af Åbent samråd

Vor bestyrelsessuppleant Lars Thomsen Mikkelsen har været til Åbent samråd i sundhedsudvalget

Her er et øjebliksbillede af de knirkende tandhjul i det politiske system.

Læs mere...

Frihed – Den praktiske frihed for borgeren i Danmark

 

Wikipedia definerer Frihed som: Frihed opfattes generelt som et koncept inden for politisk filosofi, og betegner den tilstand i hvilken et individ nyder immunitet fra vilkårlig magtudøvelse.

Wikipedia informerer også om andre definitioner, herunder mere specifikke afhængig af den grundlæggende filosofi man ønsker at se på begrebet i forbindelse med

Men lad mig blive ved den første definition, og så stille spørgsmålet: eksisterer den individuelle frihed i Danmark?

Hvis den gjorde, var det vist ikke nødvendigt at etablere en lov om det (der, som det viser sig, alligevel ikke fungerer i praksis) - lov nr. 285 artikel 8 Stk. 1: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

Stk. 2 meddeler derudover, at: Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, … - for så at beskrive undtagelserne, der blandt andet baserer sig på samfundets vel og andres tilsvarende rettigheder.

Lov nr. 285 beskriver generelt grundlagene for frihed – lov nr. 285 hedder ”Menneskerettighederne”.

Men er det nu også stadig frihed, vi har i Danmark?

Hvis du læser dagspressen opmærksomt, vil du se igen og igen, hvordan der sker overgreb på ganske normale enkeltpersoner. Overgrebene gennemføres af Told&Skat, af Jobcentrene, af politikerne, samt forskellige andre offentlige instanser. Din fritid misbruges på det groveste igen og igen, og disse offentlige instanser gemmer sig bagved nogle love, som du ikke kan gennemskue, og glemmer derved den lov, der beskytter dit privatliv:  lov nr. 285 artikel 8 Stk. 1

At disse offentlige instanser i første omgang lever af de penge, du betaler i skat, for derefter at misbruge deres magtpositioner til ugunst for dig, er en anden, og ligeså uhyrlig ting – men du betaler altså selv for det misbrug, du bliver udsat for. Hvis du så vil have beskyttelse, ja så skal du betale ekstra for det (for eksempel til advokat m. v.), og hvis du så ønsker en retssag for at få dit privatliv i fred, så skal alle andre end dig tjene på det – men du får ikke erstatning for den tid, du bliver nød  til at bruge.

Vil du stadig mene, at der er frihed i Danmark?

Alle andre, herunder politikerne, råber om økonomisk ansvarlighed – men når offentlige instanser misbruger deres magt i forhold til det enkelte individ stopper dette på en gang. – Hvis alle instanser var erstatningspligtige over forden enkelte borger, så ville summen af disse erstatninger vise hvor effektivt instanserne arbejder i forhold til borgeren. Store erstatningsbeløb betyder lav lovoverholdelse - og det omvendte: ingen erstatningsbeløb betyder at instansen overholder loven.

En anderledes måde at betragte frihed på kunne være: har du ”lov” til at gøre hvad du nu allerhelst vil gøre? Selvfølgelig under hensyntagen til at du ikke skader andre eller samfundet?

Samfundssystemet er indrettet, så at der skal bruges penge i det daglige for at holde driften kørende. Pengene kommer fra et stykke arbejde, du laver – dette er baggrunden for begrebet ”indtjening”. De politikere, du har givet lov til at have en indtjening, kommer altså tilbage til dig og siger til dig: hvis du også vil have penge, må du lave et stykke arbejde, og etablerer i selvsamme sekund samfundsforhold, der gør det enormt svært at etablere virksomhed i, hvilket så også medfører at virksomheder forsvinder. Hvis du så vil have en indtjening (for den daglige overlevelse) alligevel, er der knyttet diverse betingelser for at du kan opnå dagpenge eller kontanthjælp – blandt andet må du ikke have arbejde, eller udføre et arbejde for dig selv thi du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet (som politikerne sørger for forsvinder).

Du vil så gerne lave et stykke arbejde og være selvforsynende, men må ikke – er det frihed?

Du har egne ideer for et projekt, der passer til din måde at være på. Du vil gerne starte din egen virksomhed for dig selv omkring denne/disse ideer. Fungerer det? Det første der sker er at dagpenge og/eller kontanthjælpen tages fra dig, og du mistænkes sikkert også for socialt bedrageri (en person, der starter egen virksomhed, har ikke behov for penge for den daglige overlevelse). Det næste er at du – såsnart du bare tjener den mindste krone – skal yde dit bidrag til det samfund, der med sine offentlige institutioner totalt set nasser på dig via den skat, du skal betale umiddelbar – du får ikke fred til at konsolidere din aktivitet.

Vil du stadig mene, at der er frihed i Danmark?

I øvrigt: ubetinget grundindkomst ville løse problemet, beskrevet ovenfor !!!

 

Jörg W. Bornhöfft

Afskaffe kontanthjælpen - og angsten?

Lars Thomsen Mikkelsen skriver:

Kære interesserede.
Jeg ved godt, at I har fået om emnet før.
Men altså - det går elendigt med sagen i vores land!
Steiner sagde, at løn og arbejde skal totalt adskilles fra hinanden.
Gør vi det ikke. Så kommer der sociale uro (måske krige).
Derfor igen: Det er os – dig og mig m.v. – der skaber fremtidens verden.

Læs mere...

På vej mod europas forenede stater

Med regelmæssige mellemrum kan man på facebook og andre steder på nettet støde på opfordringer til at skrive under på modstand mod EUs nyeste tiltag. Der kan være tale om et totalt forbud mod visse former for naturmedicin for eksempel, om total kontrol af, hvilke frø, vi må købe. Eller noget helt tredje.  Denne kronik er ikke skrevet for at ødelægge nogens sommer-humør (dette skrives i juni 2013),men for at give den historiske baggrund for, at EU tilsyneladende hele tiden prøver at smugle ting igennem, som ikke har befolkningernes opbakning - og som vi tilsyneladende ikke at har skullet tage stilling til, før vi hører om, hvad EU "har tænkt sig".

Læs mere...

Du kan gøre noget for det civileSyrien

Visions-Partiet mener at erfaringerne fra vestens indgreb i Afghanistan og Irak er, at det først og fremmest går ud over en mængde civile.

Den vestlige verdens indgreb giver dernæst dens dominerende kapitalstrukturer adgang til områdernes ressourcer.

Freden kommer først til landet, når de krigsførende ikke længere tror, at de får fordele ved en fortsat væbnet konflikt. Det at sætte freden på dagsordnen burde Danmark sammen med de øvrige nordiske lande arbejde på gennem FN.

Indtil dette er fremkommeligt kunne Danmark  arbejde på at oprette sikre zoner i de mest udsatte dele af  begge parters områder og udstyre disse med massive forsvarsmidler, så angreb på dem er udsigtsløse. Det ville være en fordel for civilbefolkningen. Her er vi for en gang skyld enige med partiet Liberal Alliance. Men det vil kræve vestlige ressourcer og mennesker. Vi har kun et beskedent håb om at dette er muligt, da gevinsten for vort vestlige magtapperat kun er meget ringe ved sådan et arrangement.

 

Hvad kan du gøre? -  Du kan hjælpe civibefolkningen f.eks. gennem Røde Kors, der er aktiv i både regeringens og oprørenes landområder.

 Visions-Partiet har oprettet en indsamling i Røde Kors regie klik!

Awaaz organisationen har nogle kloge overvejelser om hvordan freden kan fremmes og med denne underskriftindsamling kan du fortælle den nyvalgte moderate Iranske præsident og Obama, som er de mest magtfulde personer i den Syriske krise at de burde tale sammen. Klik her

Avaaz's begrundelse for nytten af denne uderskriftindsamling følger:

Dear friends,Just weeks ago the kids in this image were gassed to death in their sleep. There is one peaceful way to stop these massacres - if Iran and the US sit down to talks and bring the warring parties to the table to get a ceasefire. For the first time the two Presidents are showing dialogue is possible. Let's tell them the world wants talks to start saving lives now! Sign up:

Just weeks ago the kids in this image were gassed to death in their sleep, but it feels the world has forgotten them and got stuck in a debate between US strikes or doing nothing. Now there is a glimmer of hope for a peaceful way to stop these massacres.

Syria's bloody war has been fuelled by rivalry between Iran, Assad's main backer, and the US and their allies. But this vile chemical attack has changed their discourse: Iran’s new moderate president condemned the gassing and Obama signalled he'd work with "anybody" to resolve the conflict. Let's urgently call on both leaders to sit down to talks and bring the warring parties together before any more lives are lost.

Right now, the global drums of war are beating over Syria, but if enough of us make sure Rouhani and Obama know the world wants bold diplomacy, we could end the nightmare for thousands of terrified Syrian children under threat of new gas attacks. We have no time to lose. Click now to join this urgent call -- when we reach one million signers we will deliver the petition directly to the two presidents:

http://www.avaaz.org/en/solution_for_syria_loc/?bXAdMab&v=28858

Syria’s the most brutal war of our generation, and this chemical attack on innocent civilians is the worst our world has seen in 30 years. The world has a responsibility to protect Syrians from extermination, but for two years the international community has been shamefully gridlocked and has failed the innocent victims. Now, despite overwhelming evidence that Assad’s forces launched the attack, Syria’s backers have sown doubt and, wary of war, the world is unsure about a humanitarian intervention. These talks are a new chance to stop the bloodshed.

It's always been believed that the US would never talk to Iran and that Iran would never help the US solve the Syrian crisis, but current evidence points to change and hope. President Obama may launch strikes, but he has no public support for a longer war, and he is looking for a way out of a sustained conflict. And 130 members of the US Congress are calling on President Obama to talk with Iran. A massive global public push for diplomacy right now could push Obama towards talks.

Iran's former President Ahmadinejad spent billions supplying cash and weapons to the Assad regime. But the new President Rouhani was elected on a ticket to build bridges with the West and favours a political settlement with the Syrian opposition. The chemical attack is eroding Iranian public support for Assad, rekindling painful memories of Iraq’s gas attacks on Iran, and insiders say pressure is building to reconsider Iran's support for Assad. This could be a tipping point to bring Rouhani to the table.

Talks won't stop the horror overnight, but there is no quick and easy solution. We urgently need to get started on a path that can stop the killing of innocent children and bring the world closer together rather than tear us further apart. Let’s get the US and Iran to start talks now:

http://www.avaaz.org/en/solution_for_syria_loc/?bXAdMab&v=28858

A roadmap has already been put in motion for a Syrian peace process in Geneva, but this is the first time there could be the political will to overlook all the differences and sit down. Iran is the only country in the world with sufficient influence in Syria to push the regime to the table. And the US, with its Middle East allies, can push the opposition to sit down.

It took the horror of the Second World War to get the United Nations and the Declaration of Human Rights. Maybe the horror of Syria might finally push the US and Iran, and their moderate presidents, to address longstanding differences and build the basis for a more lasting peace for Syria and the region, with consequences for a host of global issues from nuclear proliferation to peace in Israel and Palestine. Our community has stood by the Syrian people from the very beginning. Now they need us more than ever. Let's give it our best shot.

With hope,

Alice, Luis, Ian, Emily, Bissan, Antonia, Ricken, Lisa, Mais and the whole Avaaz team


PS - Many Avaaz campaigns are started by members of our community! Start yours now and win on any issue - local, national or global: http://www.avaaz.org/en/petition/start_a_petition/?bgMYedb&v=23917

More information:

Syria Offers Opportunity For US-Iran Talks (Al Monitor)
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/syria-opportunity-iran-us-talks.html

Drawing a Line on Syria, U.S. Keeps Eye on Iran Policy (New York Times)
http://www.nytimes.com/2013/09/03/world/middleeast/drawing-a-line-on-syria-us-eyes-iran-talks.html?ref=world&_r=1&

No, Iran Doesn't Need Assad (The Atlantic)
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/09/no-iran-doesn-t-need-assad/279340/

For Syria’s sake, end Iran’s isolation (Guardian)
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/03/for-syria-sake-end-iran-isolation

Iran ex-president says Syria government launched gas attacks: news agency (Reuters)
http://www.reuters.com/article/2013/09/01/us-syria-crisis-iran-rafsanjani-idUSBRE98007R20130901

Over 130 Reps. Sign Bipartisan Dent-Price Letter to President Urging Diplomacy on Iran
http://price.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=3439:over-130-reps-sign-bipartisan-dent-price-letter-to-president-urging-diplomacy-on-iran&catid=100:press-releases

Iran's Rouhani acknowledges chemical weapons killed people in Syria (Reuters)
http://www.reuters.com/article/2013/08/24/us-syria-crisis-iran-idUSBRE97N06P20130824

Can Syrian Chemical Weapons Issue Lead to US-Iran Opening? (Al Monitor)
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/week-in-review-chemical-weapons-possible-us-strike-on-syria.html#ixzz2drRWTAPx

 

 

Nogle af Visions-Partiets ideer om skatteopkrævning

Skat skal pålægges forbrug, ikke på arbejde.

 

Læs mere...

Konspirationer og menneskehedens udvikling

Er denne verden designet af en fordækt elite der reducerer alm. mennesker til bedøvede bæhlam?

Læs mere...

Projektet Hvad gør vi nu? - Vores omstilling til en bæredygtigt fremtid

Visions-Partiet tog til folkemødet på Bornholm og besøgte projektet "Hvad gør vi nu? - Vores omstilling til en bæredygtig fremtid", som blev præsenteret i DR's telt på pladsen.

Læs mere...

Bæredygtig produktion

I fremtiden er der overskud af arbejdskraft og underskud af råstoffer, derfor skal omkostninger til genindvinding af råstoffer fra produkterne påføres producenten.

Læs mere...

Fra samfundsslave til anerkendt borger

Borgere der havner på kontanthjælp mister rettigheder og ”hjælpen” er en nedadgående psykisk nedbrydning og tab af selvværd. Vi har ikke brug for et frygtregime. Vi har brug for at blive anerkendt som borgere med ubetinget basisindkomst. Vores tryghed er en rettighed.

Læs mere...

Hvor går man hen, hvis folkeskolen er sundhedsskadelig?

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) om strålingsfare for børn i folkeskolen.

Læs mere...

GMO forsøg stopper i Danmark

Den sidste producent af genmodificerede organismer, Monsanto, flygter ud af Danmark. Den folkelige modstand er for stor siger presseansvarlig for Monsanto, men forsøger med flugten antageligt også at skjule dårlige testresultater.

Læs mere...

Et budskab fra monsterkapitalen til dig

Vand skal ejes af private investorer. GMO som kun rotter og svin er døde af - men ingen mennesker - er bedre end naturlige fødevarer. Robotter er bedre end arbejdere.

Læs mere...

Ideen med Basisindkomst

Götz Werner om Ideen med Basisindkomst. Det er en tanke, men også en følelse.

Læs mere...

Dyrevelfærd

Dyrevelfærd i fremgang også når vælgerne spørges.

Læs mere...

Horsens laver borgerservice uden service

Borgere i Horsens møder skærm på borgerservice i stedet for medarbejdere.

Læs mere...

Protest mod lovforslag L172 om at udtage levende væv til organdonation uden samtykke

Menneskerettigheder synes, at være en sten i skoen for nogle interesser, men betænk hvilke forfærdelige overgreb der lærte os hvor vigtige de er.

Læs mere...

Oh at være en høne

 Hvordan er det at være en høne i Danmark i 2006?

Læs mere...

Direkte demokrati

Visions-Partiets synspunkter på direkte demokrati, fordele og ulemper

og forslag til hvilke former vi tror vil virke.

 

Læs mere...

Hvad er kræft og hvordan overvinder vi den?

HVAD ER KRÆFT OG HVORDAN OVERVINDER VI DEN-mange har haft sygdommen inde på livet, men hvad er kræft egentlig, og hvad er hemmeligheden bag det mystiske stopsystem, der synes kortsluttet hos mennesker, der har kræft ?

Læs mere...

EU Underskrift indsamling om ubetinget basisindkomst

En pæn stor gruppe mennesker i EU har i en del år prøvet at få ubetinget basisindkomst på den Europæiske dagsorden

Ideen er, at enhver borger skal have udbetalt et grundbeløb uden nogen som helst betingelser.
Beløbet bliver af en størrelse, så borgeren kan have mad, bolig og varme og tøj på kroppen.
Du kan hjælpe dig selv og alle andre frem mod et sådant mål på tværs af industriens lobbyister.

For nu er det lykkedes at få EU-Kommissionen til at sponsorere en officiel EU underskriftsindsamling herom.

Samles der 1 mio. underskrifter inden 14-1-2014, kan EU-Kommissionen undersøge mulighederne for at etablere retten til et sådant værdigt liv på EU plan.

Visions-Partiet opfordrer dig til at skrive under.

Læs mere...

Firmaer der bruger GMO

Her er en liste over firmaer der vides at bruge Monsanto GMO  afgrøder.

Er du som vi noget betænkelige med langtidseffekterne af GMO så kan du prøve at undgå firmaernes produkter.