Fødevare kvalitet

Hvordan kan man få et indtryk af en fødevares kvalitet som ernæring? Synspunkterne varierer:  Industrilaboratoriet kommer med en liste over  de kemiske forbindelser, der er i deres produkter, når de anpriser dem. I den anden ende af spekteret finder vi mennesker, der mener at nærings værdien har meget at gøre med de livskræfter, der findes i råvarerne.  Både i Danmark, Tyskland og Holland arbejdes der med at få metoder frem, der på en enkel måde gør det muligt at vurdere disse livskræfter. I Danmark er der endda en forening der støtter dette arbejde. Se her:  Foreningen for stigbillede forskning

Med andre teknikker er man også på sporet af samme livskræfter, se her: Biodynamisk Forskningsforening