EU Underskrift indsamling om ubetinget basisindkomst

En pæn stor gruppe mennesker i EU har i en del år prøvet at få ubetinget basisindkomst på den Europæiske dagsorden

Ideen er, at enhver borger skal have udbetalt et grundbeløb uden nogen som helst betingelser.
Beløbet bliver af en størrelse, så borgeren kan have mad, bolig og varme og tøj på kroppen.
Du kan hjælpe dig selv og alle andre frem mod et sådant mål på tværs af industriens lobbyister.

For nu er det lykkedes at få EU-Kommissionen til at sponsorere en officiel EU underskriftsindsamling herom.

Samles der 1 mio. underskrifter inden 14-1-2014, kan EU-Kommissionen undersøge mulighederne for at etablere retten til et sådant værdigt liv på EU plan.

Visions-Partiet opfordrer dig til at skrive under.

Ubetinget basisindkomstHer er links til hvad Visions-Partiet iøvrigt har at sige om ubetinget basisindkomst.
Ubetinget basisindkomst - forarbejdet

Europæiske møder om basisindkomst

Ubetinget virketrang

Fra klientrolle til frihed

Selve underskrivningen:

Hvem kan underskrive?
Enhver over 18 år som er dansk statsborger eller herboende EU borger.
Du trykker på dette link: EU Underskrifts-indsamling for Ubetinget basisindkomst

Kig eventuelt lidt rundt på den meget informative side!

Dernæst:

Tryk på den store "Skriv under nu knap".
Så kan du vælge at få teksten på dansk øverst til højre i rammen, scroll lidt ned hvis rammen ikke kan ses.

Tryk på "støt knappen".
Angiv dit hjemland, nederst til venstre i rammen, så åbner den danske formular sig.

Her udfylder du alle felter.

Husk at markere de 2 firkantkasser af (sæt markøren i kassen og venstretryk en gang).

Indtast de 4 underlige tal/bogstaver i det blå felt.

Er de svære at læse, så tryk på det runde C med pil på ude til højre, så kommer der 4 nye tegn.
(Du kan også trykke på højtaleren og få tegnene læst højt).

Til sidst trykker du på send knappen.

Og hvad har du så skrevet under på?

Du har skrevet under på noget positivt, nemlig et ønske fra EU-befolkningen om, at EU-Kommissionen skal finde ud af, hvilke muligheder der er for at realisere den ubetingede basisindkomst.

Eller som det hedder i EU sprog:

”At bede Kommissionen om at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne (i henhold til artikel 156 i TEUF), idet der tages sigte på at udforske UBI som et redskab til at forbedre de respektive staters sociale sikringsordninger”.

UBI står for ubetinget basisindkomst, f.eks. 7.000 – 14.000 kr./mdr. (Størrelsen er en politisk beslutning i hvert land). TEUF er EU-traktaten.

Vil mange så ikke blot dovne?

Se på dig selv!. Hvis du kunne arbejde med hvad du allerhelst ville,  så sad du næppe med hænderne i skødet?.

Det er der da ikke råd til!

Jo, rigtig mange har regnet på dette i mange lande. Summen af pensioner, børnepenge og mange, mange nu-ydelser strækker til en ubetinget basisindkomst til alle.

Det vil du gerne lige undersøge? Selvfølgelig - Klik her!

Her er en både sjov og oplysende tysk film om, hvorfor basisindkomst virker og giver helt nye muligheder. Klik her.Vælg danske undertekster nederst. Vidste du f.eks. ikke at skraldemandsrobotten og ubetinget basisindkomst er to sider af samme mønt? - Se filmen!