Konspirationer og menneskehedens udvikling

Er denne verden designet af en fordækt elite der reducerer alm. mennesker til bedøvede bæhlam?

Af Benny Dyhr Thomsen d. 29/8-2013


Jeg blev opfordret til at se denne film på Youtube. Filmen er et interview med Alan Watt.

Alan Watt beskriver en verden designet af en slags tilbagetrukket elite. Eliten har et netværk ud i alle dele af alle samfund. Denne elite inviterer visse få udvalgte mennesker ind i elitens selskab som har overlegne kognitive egenskaber. Alan Watt selv var inviteret og har deltaget på et højt plan i denne elites hemmelige konferencer.

Alan trækker tråde mere end 2000 år tilbage ved at sammenligne gammel græsk kultur med den samme iver efter at kontrollere mennesker.

Alan tillægger eliten at have udviklet avancerede og næsten SciFi-agtige styringsmekanismer til at kontrollere hele verden. Kontrol der går langt tilbage og må lede til konklusionen, at intet i nyere historie sker uden at det er designet til at ske af denne elite.

Af to mulige motiver – at gøre godt eller gøre ondt - har eliten valgt det onde ved gradvist at ødelægge menneskers funktionalitet. Vi taler ikke alene om krige, finanskriser, statskup, nyhedsformidling, regeringer etc. som Buddhister formodentlig vil synes er kærkommen lejlighed til at udøve empati, tolerance og forståelse. Men også underholdning, adspredelse og forlystelser. Alan fremstiller en elite der frygter et naturligt og frit menneske med sund fornuft. Sådanne mennesker er farlige for eliten. Eliten må derfor afmontere menneskers sunde fornuft og handlingsmuligheder. Eliten finder alle mulige metoder til, kognitivt 'bedøve' mennesker og indpode handlingslammende følelser.

Ved at lamme mennesker med frygt opnår eliten angiveligt, at mennesker aldrig får et overskud eller klarhed til at se sandheden. Og derved stækkes folks evne til oprør mod eliten. Samtidig er eliten så usynlig at den kan dække sig bag alt og aldrig bliver afsløret. Den har så stor kontrol og er så avanceret at den formodentlig allerede før et muligt anslag på dens virke, vil kunne stoppe angrebet. Den elite repræsenterer en styrke af fuldstændig uovervindelig styrke og med viden om alt.

Alans udtømmende tale lader mig tilbage i enten en håbløs tro på at jeg - et bæhlam - følger flokken og stille og roligt udvikler mig ind i et formørket sind og en tilstødende depression. En anden mulighed Alan giver er, at jeg kunne prøve at se sandheden i øjnene og lægge puslespil og som en anden kolonihave-general følge slagets gang på de fjerne elitære slagmarker. Ved denne terapi kan jeg prøve at holde mig fri af depression, beholde min sunde fornuft og måske indmellem føle mig lidt overmenneskelig, fordi jeg ved nok hvordan verden er designet til forskel fra alle bæhlam. Jeg forstår tiltrækningen og forstår hvorfor Alan Watt kan føle sig overlegen.

På samme måde som man kan forholde sig til Maja - sanskrit betegnelsen for den fysiske verden vi sanser og lever i, er en illusion – kunne jeg sige, at virkeligheden for mig er hvad tilfældet giver mig. Illusion eller ej, så forholder jeg mig til det jeg kan sanse, tænke og føle og bruger min vilje til at leve livet i den tilskikkelse den nu end viser sig for mig.

Hvis min tro om formålet med livet skal formuleres, vil det være: Formålet med livet og denne inkarnation er at give mennesker optimale kår for udvikling. Et liv som har taget det enkelte menneske og verdensaltet tusind år om at forberede. Hvis dette hellige formål skulle blive umuligt af en lille elite, der har tiltaget sig retten til at destruere menneskers virke, kan jeg kun forestille mig verdensaltet vil korrige denne fejl før projektet ”menneskehedens udvikling” stoppes og syndfloden kommer.

Jeg konkluderer derfor at denne elite enten gør noget godt for menneskers udvikling – måske på trods af deres egen hensigt - eller at deres anstrengelse i værste fald er fuldstændig uden betydning. Og hvis denne elite som tillægges super-overnaturlig kontrol og overlegen kognitive egenskaber virkeligt udøver den destruktion på andre mennesker - som Alan Watt beskriver - er de overordentlig dumme, åndsforladte og fuldstændig fortabte. De kan ikke have det fjerneste begreb om karma. Det er i sig selv et paradoks at eliten udstilles som fortabte sjæle og på den anden side højt begavede og superavancerede. Det kan egentlig kun svinge mig op til medlidenhed med deres sjæle.

Jeg er glad for at følge konspirationerne, de fortæller mig noget om verdenens strømme. Jeg tror der er konspirationer som er sande og nogle som er falske. Noget er ikke det, som det giver sig ud for. Nogle modstandsbevægelser mod kapitalen - finansieres paradoksalt af højkapitalen - regner jeg som repressiv tolerance (et akademisk udtryk for 'tålt modstand'). Et motiv til repressiv tolerance er, at lede modstanden ud i kviksand.

Alan Watt formoder at mennesker pga. af eliten slukker mere og mere ned, måske forestiller han sig selv som radio-kommentatoren - i Orson Welles radiodramatisering af ”Klodernes kamp” - der siger ind i mikrofonen ”Er der nogen derude? …..Hallo, er der nogen derude? …......”

Jeg regner mennesket i en fortsat udviklingsplan. Vi har gået en lang vej i udviklingen og vi skal fortsætte den udvikling. En gang i fremtiden tror jeg sløret løftes for den rigtige masterplan for menneskets udvikling.