Hvilket mål?

Målet for menneskesamfund og individer er at udvikle sig. En bevægelse fra lavere sansemotiveret kærlighed til udvikling af højere former for kærlighed. Politiken skal give de muligheder for udviklingen af menneskers potentiale.

Verden har bevæget sig efter Maya-kalenderens udløb, ikke ud i en afgrund, men ud i en stigende desperation for at finde mening og mål.

Målet der blev sat før Maya-kalenderens udløb var globalisering, den er nu nået, med det overraskende resultat, at monster-kapitalen (enheder hvis eneste mål er indtjening i rigtig stor skala) har erobret hele verden. Men monster-kapitalen har aldrig haft mål til gavn for menneskeheden, den har kun én idiotisk målsætning, at øge afkastet. Og dette enøjede mål fremmes ved at åbne nye markeder. Monster-kapitalen åbner markeder i casino-økonomien, det går ud på at opfinde spekulative væddemål uden nogen samfundsmæssig nytte. Men der er også monster-kapital der producerer våben, hvor en ny krig er et nyt marked der åbner sig. Man kan ikke afvise deres interesse i at skabe eller eskalere konflikter. Ledende personer der taler for krig bliver til salgstaler for våbenindustrien. Moral og etik fungerer ikke sammen med monster-kapitalen, det står i vejen for indtjening. Man aflønner ansatte efter deres evne til at tilsidesætte deres egen moral. Når det er sagt, nytter det ikke noget at diskutere om bankansatte får for meget i løn og bonus eller om de er for grådige for det bliver en diskussion om hvordan man forhindrer hajer i at opføre sig som hajer. Den diskussion leder ud i kviksand. Alle har svært ved at modstå fristelsen, når de opdager man kan tjene penge på ingenting!

Politikere står tilbage og forsøger at navigere som en stødpude mellem monster-kapitalen og borgerne. Politikere er blevet angste, for de kender ikke noget virkeligt mål for samfundet. De ved ikke hvordan man beslutter og hvilke love der gavner samfundets borgere og ved ikke hvordan man undslipper monster-kapitalens gidseltagning. De har tabt ideologien og målet for deres egne partier og kender ikke deres vælgere. Og når man er angst lukker man sig om sig selv og bladrer rundt i smartphonens display.

Politikere tvinges til at tage skatteborgerne som gidsel for monster-kapitalens tab og formidle dogmet om "to big to fall". Borgerne står og kigger på et fænomen i politikken, som kan sammenlignes med videnskabens opdagelse af "Dark matter" (mørkt stof i universet), vi kan ikke se det, men kun observere at det påvirker himmellegemerne. Mørklægningsloven, som den blev kaldt, afskar offentligheden for aktindsigt i lovgivningsarbejdet, var et eksempel på at "Dark matter" findes. Regeringspartier som hidtil havde været modstander af loven kom i kontakt med "Dark matter" og stemte pludselig for loven. Videnskaben og borgerne er kloge nok til at gennemskue påvirkningen findes, vi ved bare ikke hvad det er og hvor det findes.

Det indlysende mål er hvordan samfundet bliver stabiliseret og selvforsynet. Det skal gøres straks ved at finde ud af hvordan samfundet får gavn af monster-kapitalen og hvordan vi får nedskaleret deres størrelse for at frigive gidslerne (skatteborgerne). Det leder til to skatter finansskat (Tobin-skat) og formueskat. Vi skal hurtigst muligt indføre basisindkomst for at frisætte borgernes virketrang og gradvist afskaffe begrebet om borgere som en handelsvare på arbejdsmarkedet.

I Danmark har regeringen ført "nødvendighedens politik" og været "nødsaget" til at sælge ud af de sidste livlinier, ved salg af DONG og Nets. Det er uforståeligt hvordan politikere mistede evnen til at skelne det gode eller modet til at handle derefter med sund fornuft. Dark Matter?

Jeg ved godt at individer også udvikler sig gennem modgang, men det skal og kan aldrig være en opgave for staten. Tværtimod er det statens opgave at hjælpe borgere og kan den ikke det, skal den for alt i verden undlade formålsløst at genere borgeren.

Vi har brug for at blive anerkendt som borgere, vi har brug for at vide at minister betyder tjener af folket, vi har krav på tryghed som en menneskerettighed, vi har brug for at fremme virkelysten i lyset og væk fra tyngden af Dark Matter.