Frihed – Den praktiske frihed for borgeren i Danmark

 

Wikipedia definerer Frihed som: Frihed opfattes generelt som et koncept inden for politisk filosofi, og betegner den tilstand i hvilken et individ nyder immunitet fra vilkårlig magtudøvelse.

Wikipedia informerer også om andre definitioner, herunder mere specifikke afhængig af den grundlæggende filosofi man ønsker at se på begrebet i forbindelse med

Men lad mig blive ved den første definition, og så stille spørgsmålet: eksisterer den individuelle frihed i Danmark?

Hvis den gjorde, var det vist ikke nødvendigt at etablere en lov om det (der, som det viser sig, alligevel ikke fungerer i praksis) - lov nr. 285 artikel 8 Stk. 1: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

Stk. 2 meddeler derudover, at: Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, … - for så at beskrive undtagelserne, der blandt andet baserer sig på samfundets vel og andres tilsvarende rettigheder.

Lov nr. 285 beskriver generelt grundlagene for frihed – lov nr. 285 hedder ”Menneskerettighederne”.

Men er det nu også stadig frihed, vi har i Danmark?

Hvis du læser dagspressen opmærksomt, vil du se igen og igen, hvordan der sker overgreb på ganske normale enkeltpersoner. Overgrebene gennemføres af Told&Skat, af Jobcentrene, af politikerne, samt forskellige andre offentlige instanser. Din fritid misbruges på det groveste igen og igen, og disse offentlige instanser gemmer sig bagved nogle love, som du ikke kan gennemskue, og glemmer derved den lov, der beskytter dit privatliv:  lov nr. 285 artikel 8 Stk. 1

At disse offentlige instanser i første omgang lever af de penge, du betaler i skat, for derefter at misbruge deres magtpositioner til ugunst for dig, er en anden, og ligeså uhyrlig ting – men du betaler altså selv for det misbrug, du bliver udsat for. Hvis du så vil have beskyttelse, ja så skal du betale ekstra for det (for eksempel til advokat m. v.), og hvis du så ønsker en retssag for at få dit privatliv i fred, så skal alle andre end dig tjene på det – men du får ikke erstatning for den tid, du bliver nød  til at bruge.

Vil du stadig mene, at der er frihed i Danmark?

Alle andre, herunder politikerne, råber om økonomisk ansvarlighed – men når offentlige instanser misbruger deres magt i forhold til det enkelte individ stopper dette på en gang. – Hvis alle instanser var erstatningspligtige over forden enkelte borger, så ville summen af disse erstatninger vise hvor effektivt instanserne arbejder i forhold til borgeren. Store erstatningsbeløb betyder lav lovoverholdelse - og det omvendte: ingen erstatningsbeløb betyder at instansen overholder loven.

En anderledes måde at betragte frihed på kunne være: har du ”lov” til at gøre hvad du nu allerhelst vil gøre? Selvfølgelig under hensyntagen til at du ikke skader andre eller samfundet?

Samfundssystemet er indrettet, så at der skal bruges penge i det daglige for at holde driften kørende. Pengene kommer fra et stykke arbejde, du laver – dette er baggrunden for begrebet ”indtjening”. De politikere, du har givet lov til at have en indtjening, kommer altså tilbage til dig og siger til dig: hvis du også vil have penge, må du lave et stykke arbejde, og etablerer i selvsamme sekund samfundsforhold, der gør det enormt svært at etablere virksomhed i, hvilket så også medfører at virksomheder forsvinder. Hvis du så vil have en indtjening (for den daglige overlevelse) alligevel, er der knyttet diverse betingelser for at du kan opnå dagpenge eller kontanthjælp – blandt andet må du ikke have arbejde, eller udføre et arbejde for dig selv thi du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet (som politikerne sørger for forsvinder).

Du vil så gerne lave et stykke arbejde og være selvforsynende, men må ikke – er det frihed?

Du har egne ideer for et projekt, der passer til din måde at være på. Du vil gerne starte din egen virksomhed for dig selv omkring denne/disse ideer. Fungerer det? Det første der sker er at dagpenge og/eller kontanthjælpen tages fra dig, og du mistænkes sikkert også for socialt bedrageri (en person, der starter egen virksomhed, har ikke behov for penge for den daglige overlevelse). Det næste er at du – såsnart du bare tjener den mindste krone – skal yde dit bidrag til det samfund, der med sine offentlige institutioner totalt set nasser på dig via den skat, du skal betale umiddelbar – du får ikke fred til at konsolidere din aktivitet.

Vil du stadig mene, at der er frihed i Danmark?

I øvrigt: ubetinget grundindkomst ville løse problemet, beskrevet ovenfor !!!

 

Jörg W. Bornhöfft