Nogle af Visions-Partiets ideer om skatteopkrævning

Skat skal pålægges forbrug, ikke på arbejde.

 

 

Af Søren Skogstad Nielsen d. 04/09-2013
 

1 Skat på arbejdsløn er tumpet og skal fjernes.
 Tumpetheden ligger i, at borgere der har en arbejdskontrakt, hvor der fremgår, hvor meget de får udbetalt, ingen muligheder har for at undgå at betale denne skat. Medens alle andre og især firmaer, hvis de vil selv kan bestemme, hvor meget de ønsker at betale i skat og hvornår. For at dæmme op herfor, har samfundet etableret et system af regler og kontroller. Herimod kan private så lave arbejde uden kontrakt (sort arbejde), og firmaer med afdelinger i flere lande (selvom en afdeling kun er et dokument hos en advokat) kan anbringe det skatte mæssige overskud i det land, hvor der betales mindst skat. Begge skatteunddragelser er umulige at stoppe. På længere sigt mener vi at koblingen mellem arbejde og løn skal fjernes. For et menneske er ikke en vare og dets arbejdsydelse er heller ikke en vare. Et første skridt i den retning er ideen om ubetinget grundindkomst.

2 Skat i form af MOMS
Her betales skat ud fra aktiviteten i samfundet, dvs. Jo flere varer der flyttes fra køber til sælger, jo større bliver skatteindtægterne. Det er i god overensstemmelse med, det vi mener skatteindtægterne skal bruges til nemlig:

2.1 Til at vedligeholde samfundets infrastruktur, veje, transport, uddannelse, innovation og reparationer af nedslidning af mennesker både fysisk og psykisk.  Som alt er proportionalt med aktiviteten i samfundet, altså med omsætningen af varer. Dette gælder også ydelser, der ikke er materielle, men består i rådgivning og service.
2.2 På denne måde får vi fat i firmaers omsætning i landet. Så de ikke flytter, deres overskud ud for at slippe for skattebetaling.
2.3 En differentieret moms er et godt instrument til at billiggøre varer fremstillet bæredygtigt, og til at gøre basale fødevarer billigere.
2.4 Bankernes salg af optioner og derivater skal også momses. Det er en konsekvens af at de betragter penge som en vare. Og indtil de holder op hermed, vil en moms på deres omsætning dæmpe de spekulative banktransaktioner, dvs. mindske størrelsen af både bobler og kriser.
2.5  Køb og salg af fast ejendom skal også momses, det vil ligeledes dæmpe boligboblerne På længere sigt mener vi at jord, vand og luft  er landets borgeres ejendom. Den kan lånes ud af samfundet og derved får borgeren brugsrettigheder til den.
2.6  Ubetinget grundindkomst deles ud til alle borgere ud fra den skat der kommer ind.