Det vigtigste i livet

Ved årsmødet i VisionsPartiet 29-4-2006 fik deltagerne 2 min. til at skrive ned, hvad de hver især syns er det vigtigste i deres liv, altså helt uforberedte og meget lidt tid.


1 samhørighed, omsorg, mangfoldighed, mål, nærvær, respekt (flere ord kan ikke tydes)

 
2 (= nr. på seddel) hensynsfuldhed, imødekommenhed, eftertænksomhed, venlighed, omsorg, ærbødighed, samarbejde, fremadtænkning, respekt

 
3 at mærke man er del af et fællesskab, ikke at blive overset/overhørt

 
4, 5, 6 kontakt, glæde, skønhed, respekt, et sundt legeme, religiøsitet, inspiration, åndelig/spirituel indstrømning, frihed, kærlighed, accept, kreativitet

 
7 accept, omsorg, kærlighed, sundhed, glæde, varme, sund mad/drikke, kontakt, udfoldelse, at bruge sig, opdragelse, udvikling

 
8 den guddommelige kærlighed mærkes/eksisterer rundt mellem mennesker, det sociale fællesskab/netværk fungerer

 
9 kærlighed mellem mennesker, udvikling, fællesskab, respekt for det enkelte menneske, glæde, sjov, alle behov tilgodeses, natur

 
10 samhørighed, styrkelse af det individuelle menneske, så fællesskabet får værdi, udfoldelsesmuligheder

 
11 kærlighed, kommunikation, medfølelse, tilgivelse, frihed, kreativitet, mad, søvn, undervisning, bolig, netværk, glæde – leg

 
12 kærlighed, empati, anerkendelse, hjælpsomhed, forståelse, kommunikation, tolerance

 
13 harmoni, balance, selvværd, personlighed, del af noget større, gøre en forskel, udvikling, respekt

 
14 tryghed, mad, livslyst, fællesskab, muligheder, uddannelse, naturforståelse, dyrekontakt, ydmyghed, helhedsforståelse, venskaber, gode familieforhold

 
15 kærlighed, omsorg, mad, at blive set, accept, kærlig respektfuld støtte og vejledning

 
16 kærlighed og opmærksomhed, økonomisk frihed til at leve det liv, man ønsker, ro i sindet, anerkendelse, søvn (hvile)

 
17 kærlighed, fordybelse, ? oplevelser, mad, søvn, ro, natur, fællesskab, hygge, uddannelse/inspiration, anerkendelse, kommunikation, interaktion, sødme, sex, kreativitet, rejser

 
18 kærlighed til næsten, ærlighed, egen forståelse af andres forhold

 
19 kærlighed, mad, vand, fællesskab, formål, kreativitet, føle at gøre nytte, yde til samfundet, nyde livet, glæde

 
20 kærlighed, gensidig respekt, tro på sig selv og andre uden nysgerrighed

 
21 kærlighed, omsorg, børnene (?) det vigtigste, menneskesamfundet vi er en del af, vi er kun gæster

 
22. 23 mad nok, fællesskab, kærlighed, tryghed (menneskeligt og fysisk), at være accepteret som den, man er, at der er brug for en, at man får lov at udfolde sig, at det er ok at begå fejl/at dumme sig, skønhed, mulighed for at være skabende

 
24 kærlighed overfor alt levende, respekt, rummelighed, accept af andre, ”giraf”sprog

 
25 kærlighed

 
26 familie, kærlig omsorg, respekt, holistisk tankegang, fællesskab, ærlighed, moral og etik

 
27 kærligheden om udvikles til en højre ?, interesse for livet og ?, der breder sig ud i det nære og derefter til hele samfundet og Jorden, enkelthed, ligeværd, respekt, værdighed, værdier

 
28 kærlighed, glæde, udvikling, sundhed, fred, lighed og frihed, tilgive alt, alle, sig selv. Acceptere livet som det er

 
29 kærlighed, frihed, mulighed for udvikling, skønhed, mad, musik, kontakt til Gud

 
30 kærlighed, frihed til udfoldelse, respekt for livet, tid til sjælen, helbred

 
31 spirituel udvikling, intellektuelle udfoldelser, materielle grundbehov (føde, bolig, medicin, varme)

 
32 nødvendighed i livet – at elske og føle sig elsket