Visions-Partiets visioner


Her er nogle af Visions-Partiets visioner for samfundets værdier

 

 At menneskelig vækst sættes over økonomisk vækst, således at menneskets trivsel er næste mål for vækst i samfundet.

At bag al lovgivning spørges: Vil forslaget skabe mere trivsel, livskvalitet og psykisk velfærd for borgerne?

At arbejdspladser søger at fremme kreativitet, fællesskab, trivsel og medansvar.

At alle borgere bidrager til en meningsfuld helhed og føler, at de har en opgave for deres medmennesker.

At medmenneskelighed og respekt for alt liv bliver vor fælles værdi.

At børns opvækst og uddannelse bliver båret af samfundets mål om trivsel, kreativitet og medansvar.

At samfundet skal støtte udvikling og skabende bevidsthed som vor vigtigste ressource.

At Danmark skal kunne rumme mennesker med en mangfoldighed af etniske og religiøse baggrunde og se disse baggrunde som en rigdom.

At skønhed i kunst, musik og arkitektur genfinder sin plads som en opløfter af bevidsthed.

At landets borgere bliver bevidste om vor globale opgave med at hjælpe med at fremme menneskehedens broder-søsterskab på alle områder, hvor vi har ressourcer og erfaring.

At glæden ved at hjælpe bliver genkendt som den vigtigste skaber af vækst.


Når mange mennesker deler sådanne visioner, bliver de til virkelighed.