Ubetigent basisindkomst

Borgernes tryghed er en menneskeret. Det koster ingenting, fordi vi kan beslutte, hvorledes vi vil bruge pengene, enten på basisindkomst til borgernes tryghed, iværksætterlyst og frihed eller vi kan fortsætte med at bruge penge på den offentlige socialforvaltning, der anvender pengene på statsformynderisk borgerkontrol - på overvågning - adfærdsregulering - anklager - sanktioner - statsmonopoliseret afstraffelse - nedværdigende aktiveringsvanvid - ressourceforløb - tvangsmedicinering og nyttejob, der holder de sagesløse ledige for nar?

 af Benny Dyhr Thomsen

Danske statsborgerne har ret til UBI (Ubetinget Basis Indkomst). Lene Espersen kaldte det i en kronik i Jyllands Posten for passiv forsørgelse. Men et svar til mit læserbrev har hun endnu ikke givet på, at hun vil garantere at forholde sig passiv, hvis hun fik UBI.

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet kender de fleste. Hvis du ikke er i lønnet arbejde, under uddannelse og du ikke iværksatte en virksomhed eller på anden måde er undskyldt, står du til rådighed og kaldes ledig. Du er nu overladt til en personalegruppe på 179.000 offentlige ansatte, der administrerer et regelsæt på 124.000 sider. Et regelsæt der tager afsæt i, at du er et formodet uvirksomt menneske. Et menneske der formodes langsomt slukkes og forstene, hvis ikke myndighederne hele tiden rister dig over ild, så du bevæger dig for ikke at blive brændt. Det er det politikere kalder incitament. Samtidig kan denne personalegruppe og dens ledere ikke sige sig fri for at have interesse i, at fastholde dig i "omsorgen". Den nuværende sociallovgivning har ikke udviklet sin grundindstilling siden sidst i 1800-tallet: Princippet om hjælp til selvhjælp skulle opdrage navnlig arbejderne til at tage vare på eget liv og ikke 'opgive sig selv', som flere borgerlige politikere udtrykte det dengang.

Men pensionister trodser myndighedernes pessimistiske formodninger. De er sat fri. De har ubetinget basisindkomst. Den vundne frihed aktiverer pensionister! Pensionister strømmer ud i frivilligheds-bevægelsen i så stor udstrækning, at kommunerne fråder i grådighed efter at kunne styre og anvise arbejde til de frivillige. Men frivillige vil ikke styres af kommunen.

Udover den opmærksom og omsorg, vi "nyder" fra velfærdsstaten til at gøre os lækre, så vi kan sælges på arbejdsmarkedet, har vi også et behov for at blive anerkendt som borgere ved retten til ubetinget basisindkomst. Tryghed og frihed til virkelyst er en menneskeret og går hånd i hånd.

Hvis det skulle vise sig, at være en dårlig ide og borgere ikke kan find ud af friheden til aktivitet, kan vi jo altid overdrage borgerne og deres frihed til staten og kommunernes sociale kontrol igen, men lad os se hvor deres pessimisme er, når borgerne opnår deres frihed.

UBI sådan

UBI'en kan fuldtud finansieres ved besparelser af den offentlige socialforvaltning, det regnestykke er lavet for Danmark og kan læses på BIEN (Basic Income Earth Network, basisindkomst.dk). Vi kan altså beslutte, hvorledes vi vil bruge pengene, enten på borgernes tryghed, iværksætterlyst og frihed eller skal vi fortsætte med at anvende pengene på statsformynderisk borgerkontrol? På overvågning - adfærdsregulering - anklager - sanktioner - statsmonopoliseret afstraffelse - nedværdigende aktiveringsvanvid og ressourceforløb - tvangsmedicinering og nyttejob, der holder de sagesløse ledige for nar. Og så har politikere den frækhed, at kalde det incitamenter (tilskyndelser) for virkelyst på samme måde som man kalder nedskæringer i kontanthjælpen for "en håndsrækning".

VP siger retten til UBI tildeles efter samme vilkår som folkepension dvs. gives proportionel i forhold til, hvor længe du eller dine forældre har været statsborger i Danmark. Fuld UBI i lighed med folkepension kræver 40 års statsborgerskab. Børn af statsborgere arver retten til UBI og derfor erstatter børnebidrag.

Alle overførselsindkomster erstattes med UBI og nogle tilskud bortfalder. Overførselsindkomster er offentlige pensioner af enhver art også ministerpensioner, SU og statens tilskud til dagpenge etc. Dagpenge afvikles som en statslig forsikring og kan videreføres som privat forsikring.

Mennesker med handicap og hjælp behov skal staten stadig hjælpe på enhver tænkelig måde.

Løndannelse bliver anderledes. Alle statsansatte får samme indkomst, men lønnen nedsættes med UBI's størrelsen. Samme forhold formodes i det private. UBI'en kommer derved kun danske statsborgere og virksomheder til gavn. Det bliver billigere for virksomheder, at ansætte danske statsborgere med UBI, husk på virksomhedernes beskatning er uforandret. UBI er også iværksætterydelse, men en nyskabelse i forhold til nuværende, hvor iværksætterydelsen i dag kun dækker regninger til revisorer og konsulenter, vil ydelsen nu også dække helt almindelige leveomkostninger til iværksættere.

Indkomstskatten bør gøres mere flad. Det kan betale sig at have indkomst, hver eneste krone tjent skal øge indkomsten og beskattes. UBI'en forbliver fast uanset hvad du tjener ved siden af.

* I Frankrig vil det regerende socialistpartis præsidentkandidat indføre UBI på 600 Euro om måneden til alle franskmænd. (Kilde: DR,https://www.dr.dk/nyheder/udland/franske-socialister-staar-til-kaempe-vaelgerlussing-ny-praesidentkandidat-skal-gaa,29/1-2017 )