Et gennembrud for naturterapien

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til zoneterapi


Af Lars Mikkelsen

Ifølge lige modtaget blad Zoneterapeuten fra FDZ har Sygeforsikringen Danmark med virkning fra 1-1-2009 (efter mange års forhandlinger) godkendt at give tilskud til Zoneterapi.
 
Det er begyndelsen til en ny tidsalder for naturterapien – rigtig godt.
 
I teksten i bladet står:
Dækkes for zoneterapeutisk behandling – efter en stillet lægelig diagnose – ydet af en RABehandler med bestået eksamen som zoneterapeut ydes tilskud.
Der kan kun gives tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet.
Kun tilskud til zonet. på fødderne.  
Terapeuten har indberettepligt.
 
Tilskud for gruppe 1, 2 og 5:
1. konsultation 30 % af udgiften, maks. 110 kr.
Normal behandling samme, men maks. 70 kr.
Inden for 12 mdr.  maks. tilskud på 450 kr.
 
Det er ikke store beløb i forhold til de gratis lægebesøg, men lad os arbejde på, at det offentlige betaler resten senere.