GMO Aktion

Lørdag d. 9. juni 2007 i Brønderslev gennemførte VisionsPartiet i samarbejde med interesserede borgere fra nær og fjern en vellykket aktion mod dyrkningen af GMO (genmodificerede organismer) i Danmark generelt, og hos den lokale landmand Lars H. Pedersen, Taksvej 45, Ø. Brønderslev specifikt.

 

 

 

Lørdag d. 9. juni 2007 i Brønderslev gennemførte VisionsPartiet i samarbejde med interesserede borgere fra nær og fjern en vellykket aktion mod dyrkningen af GMO (genmodificerede organismer) i Danmark generelt, og hos den lokale landmand Lars H. Pedersen, Taksvej 45, Ø. Brønderslev specifikt.

Fra en trailer på gågaden holdt vi taler, gennemførte en dramatisk forestilling, og en fælles sang om at ære livet, samt delte informationsmaterialer ud i hele den centrale del af byen. Mange var interesseret og stærk overraskede over de alvorlige konsekvenser som dyrkningen af GMO kan få, mens andre slet ikke ønskede at høre om problemet.

 

Om eftermiddagen tog vi en delegation ud på besøg hos Lars H. Pedersen, hvor vi påpegede de store risici overfor ham, og forsøgte at få ham til at forstå vores frygt for, hvad han, som foregangsmand for GMO, kan være årsag til af skadelige langtidsvirkninger på vores natur og helbred hos de kommende generationer. Denne dialog førte forventeligt ikke til nogen umiddelbar konklusion, men vi håber af hjertet at det vil få ham og hans hustru til at tænke over deres disposition endnu en gang. Det var foruroligende at konstatere, hvor lille viden Lars H. Pedersen og hans hustru har om GMO, og vi håber derfor også, at vores besøg kan foranledige dem til at søge nogle af de oplysninger vi kunne præsentere dem for, hvor forskning og fakta i andre lande har påvist, de katastrofale risici ved GMO.

Læs også mere om faren ved GMO her på hjemmesiden, og giv gerne din mening til vores debatforum.